Yapı Sistemleri

Yapı Sistemleri

Yapı sistemleri arasında merkezi olan HKD adlı firmamız talep edilen yapıları yani toplu konut projeleri, yüksek katlı binalar, hastaneler, iş merkezleri, apartmanlar, villalar, lüks konutlar şeklinde ki projeleri gerçekleştirmektedir. Yapı sistemleri kendi arasında genel olarak 3 ana başlıkta incelenebilir. Bunlardan ilki; strüktürel yapı sistemleri.

Strüktürel yapı sistemleri gerçekleşmekte olan yer çekimi kuvvetini ve yanal olan yükleri yapı malzemelerinde izin verilebilir, gerilimi çok fazla aşmadan hizmet verebilecek ve yeryüzüne bu hizmeti aktarabilecek şekilde tasarlanmış olan yapıların genel ismidir. Üst yapı dediğimiz malzemenin temeller üzerinde ki düşey uzantısıdır. Taşıyıcı duvar döşemeleri, kirişler ve kolonlar çatı strüktürel dediğimiz yapıyı desteklemektedir. Alt yapı denilen yapı sistemleri ise yapının temellerini sağlamaktadır. Bu yapı sistemlerinden ikincisi; çevreleme yapı sistemleri – Çevreleme yapı sistemleri dış duvarlar, çatı, pencere ve kapıdan oluşan zarfı ya da kabuğuna verilen genel isimdir.

Dış duvarlar ve çatı dediğimiz maddeler iç mekanları ya da yapıyı sert hava koşullarına ve tehditlere karşı korumaktadır. Yapı bileşimlerinin oluşturdukları katmaları arasında ki ısı hava akışı ve nem faktörünü kontrol etmektedir. Çatılar ve dış duvarlar denilen sistem aynı zamanda dışarıdan gelen gürültüyü ve hava akışını da engellemektedir. Bu duvarlar sayesinde kişinin mahremiyeti ve güvenliği de sağlanmış olur. Yapının içindeki kapılar fiziksel geçişleri sağlamaktadır. Yapının içindeki pencereler, hava ve manzaranın içeriye aktarımını ışığın ise içeriye ulaşmasında yardımcı olur.

Bilmeler ve iç mekanlar dediğimiz malzemeler ise yapının içini fiziksel ve mekansal olarak ayırma işlevini karşılamaktadır. Yapı sistemlerinden üçüncüsü; mekanik yapı sistemleri – Mekanik yapı sistemleri bir yapının mekanik faktörlü hizmetlerini sağlamaktadır. Su taşıma sistemleri sayesinde gerekli olan su insanlar tarafından tüketime açık hale gelmektedir. İhtiyaç için tüketilebilir ve temizlik amaçlı kullanılan suyun yapıya aktarılmasını sağlar. Atık su imha sistemi organik maddeleri ve atık suyu yapılardan uzaklaştırır. Havalandırma, iklimlendirme ve ısıtma sistemleri, müşterilerin çevresel rahatlığı ve konforu için, yapının iç mekanların da ki ısı alışverişini ve iklimlendirmeyi sağlamaktadır.

Elektrik yapı sistemleri ise, yapıya giren ve kullanıma hazır olan elektrik akımını kontrol etmekte korur ve ölçümü sağlar, güvenlik ve iletişim sistemleri için kullanılmakta aynı zaman da aydınlatma ve güç ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde kullanıcıya ulaşmasını sağlar. Düşey taşıma sistemleri ise, yüksek yapılarda ya da orta yükseklikte ki yapılarda eşyaları ve insanları bir çevreden diğerine taşımaktadır. Yangın söndürme sistemleri ise, olası yangınları tespit etmeye ve ya söndürmeye yardımcı olmaktadır. Yüksek yapılar ise bu ihtiyaçlara ek olarak dönüştürme sistemleri ve atık kontrolü gibi gereksinimlere de ihtiyaç duyabilmektedir.

HKD yapı sistemleri firmamız bu olanakları müşteriye sunmaktadır. Müşterinin isteklerine ve ihtiyaçlarına göre HKD adlı firmamız istenen hizmeti müşteriyle buluşturmaktadır. Yapı sistemleri fiziksel görünüm olarak beş kategoriye ayrılmaktadır. Firmamız ise bu tarz kategorileri isteğe göre karşılamaktadır. Bunlar;

1) Cam yapılar; cam yapılar modern görünümlerin yükselişe geçtiği günlerde, sıkça kullanılan bir çeşittir. Firmamız bu tarz yapılarda modern görünümünün artması ve şeffaflığın ağır basması için sürdürülebilir ve çekici özelliklerinin de bulunması için cam strüktürler kullanılmaktadır. Yapının işlevsellik açısından etkisine bakacak olunursa, Bulunduğu yere ve çevreye son derece uyum sağlar çevre dostudur ve sürdürülebilir olma özelliğine de sahiptir. Hatta sosyal şekilde sürdürülebilirlik yanlarını da gözden kaçırmamak gerekir. Yapının içerisini göstermek, mekanın merak edilebilir ve gizemli yanlarını öldürse bile kimi müşteriye göre daha da artırmaktadır. Bu yüzden tercihler kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

2) Saman yapılar; saman yapılar sürdürülebilirlik açısından en güçlü, en kullanışlı ve en iyi yapı malzemelerinden birisi olarak karşınıza çıkmaktadır. Müşterilerin ve çoğu kimselerin samanı yapı malzemesi olarak görme hususun da bir takım endişeleri mevcuttur. Ama aslında saman endişeye mahal vermemelidir. Çünkü samanın birçok konuda faydası vardır ve oldukça işlevseldir. Öncelikle saman istenilen her şekle ve kalıba sokulabilme özelliğine sahiptir. Fakat bunlar dışında da bazı sorunlara ev sahipliği yapmaktadır. Öncelikle saman yanıcı bir maddedir ve en ufak bir tedbirsizlikte büyük kayıplara yol açabilir. Bir diğer sorun ise saman farelere ve ufak çaplı canlılara ev sahipliği yapar. Bu yüzden de insanlar bu tarz davetsiz misafirlerden rahatsızlık duymaktadır.

Bir diğer problem, yalıtımsız olmasıdır. Kışın soğuk yazın ise fazlasıyla ısınmaktadır. Bu da birçok yaşam problemini beraberinde getirmektedir. Son olarak saman depreme dayanıksız bir maddedir. Küçük çaplı sarsıntılarda ciddi büyüklükte yıkımlara ve çöküntülere sebep olabilir. Fakat firmamız bu tarz olumsuzluklara karşı önlemini almış ve çalışmalarını ona göre gerçekleştirmektedir. Bu tarz olumsuzluklar müşterileri saman tarzı yapı malzeme ve sistemlerinden uzak kalmasının sebepleridir. Fakat bu tarz olumsuzlukların hepsi kulaktan dolma yanlış bilgilerdir. Bu yanlış bilgiler sayesinde saman yapıların varlığı oldukça azalmıştır.

3) Ahşap yapılar; ahşap yapılar çoğunlukla yağışlı Karadeniz bölgelerinde kullanılmaktadır. Ağaçların fazla olduğu İskandinav ülkelerinde de sık sık kullanıldığı gözlemlenmektedir. Oldukça sık kullanılan yapı malzemesi olan ağaç, sanıldığının tam tersine çevreye zarar vermemektedir. Çünkü ülkemizde sırf yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere özel olarak ağaç üretimleri sağlanmaktadır.

Sanıldığının aksine betonarme yapılardan ise ahşap yapılar depreme daha dayanıklıdır. Bunun birçok sebebi mevcuttur. Bunlardan en çok bilineni ise ahşap esnek bir yapıya sahiptir. Bu yüzden de sarsıntılarda ve depremlerde yapı esneyerek yıkılma ihtimalini azaltmaktadır. Fakat betonarme yapılar esnek özelliğe sahip olmadığı için sarsıntılarda ve depremlerde çatlaklara ve ciddi yıkıntılara sebep olmaktadır. Bu tarz işlevler için ahşap malzemenin kimyasal yollarla güçlendirilmesi ve karma yapıtlar olarak karşımıza çıkan beton ve çelik ile karıştırıldığında ise dayanıklılık daha da artmaktadır.

4) Taş yapılar; taş yapılar, yığma yapım tekniklerinde bu tarz yapılar en ön sırada gelmektedir. Taş dediğimiz madde doğada büyüklük küçüklük, kırılgan sağlam olmak üzere birçok çeşidi ile doğa da fazlaca bulunmaktadır. Bu tarz çeşitliliklere göre de fiyatları inişli çıkışlı artıp azalmaktadır. İlk zamanlardan beri bu malzemeyi insanlar barınma ve bunun benzeri gibi ihtiyaçları karşılamak için kullanmışlardır. Günümüzde özellikle de kırsal kesimlerde hala sıkça kullanılmakta olduğunu söylemekte fayda vardır.

Taş yapıların özellik bakımından nasıl bir kimliğe sahip oldukları ise genel anlamda değişiklik gösterir bununla birlikte birçok bakımdan farklı işlevselliğe de sahiptir. Buda taşın farklı yapılar için kullanım önceliği taşımasında yardımcı olmaktadır. Taş yapıların olumlu özelliklerinden biri masif bir niteliğe sahip olmalarıdır. Yani tok ve oturaklı bir görüntüye sahiptirler. Taş yapılar aynı zaman da kullanıcıya güvenlik hissi vermekte ve sağlam yapıları sayesin de ise güvenlik ihtiyacını dışarıya karşı sağlamlaştırmaktadır. Günümüzde sadece güvenlik açısından değil de dekorasyon amaçlıda kullanılmaktadır. Modern villalar da ve iç mekan süslemelerin de sıkça kullanılır.

5) Çelik yapılar; çelik yapılar, deprem bölgeleri için sıkça kullanılan yapılardan bir tanesidir. Kullanılışı bakımından ustalık isteyen bir işçilik gibi gözükse de gerek sağlamlık gerekse sürdürülebilirlik açısından sıkça tercih edilmektedir. Fakat işçilik için teknik bir bilgiye sahip olunması gerekmektedir. Modüllerin esnek bir şekil de kullanılmaya kolaylık sağlaması yani ihtiyaçlara ve isteklere göre yapının büyütülmesi ya da küçültülmesi çelikle daha da mümkündür. Fakat çelik yapıların olumsuz özellikleri ise yangına karşı dayanıklı değillerdir. Fakat yine de bu tarz yapılar size yangın sırasında yapıyı terk etmeniz için zaman sağlayabilirler. Çelik yapılar tasarımı itibari ile estetik ve yaratıcı özellikleri bulunmaktadır. Bir diğer önem taşıyan özellik ise çeliğin şekil almakta sınırsız bir olanağı mevcuttur.

Related Posts

Leave A Reply

one × five =